Можам ли да аплицирам за билети во различни ценовни категории?