Дали може да се нарачаат билети за поголема група (повеќе од четири лица)?