Ако не сум сигурен кој ќе ми биде гостин, може ли да употребам било кое име?