Зошто е потребен број на лична карта или пасош во процесот на апликација?