Каков вид на картички се прифатливи? Може ли да се користи дебитна картичка?